Nieuwsberichten

Programma versnelling digitalisering huisartsenzorg

Afgelopen zomer hebben we bij Zilveren Kruis gelden aangevraagd voor de versnelling van de digitalisering huisartsenzorg. Deze aanvraag is met de werkgroep ICT opgesteld en goedgekeurd! Uiteraard zijn we daar erg blij mee. Concreet betekent het dat we met deze financiële bijdrage tot eind 2023 een aantal projecten gaan realiseren. Bijvoorbeeld het verkennen van de wenselijkheid en noodzaak van één HIS in de regio; de optimalisatie van het systeem voor keten/netwerkzorg en het voorbereiden van het datamanagementproject.

Onderverdeling projecten

De projecten hebben we onderverdeeld in drie clusters, namelijk:

  • Het verder verbeteren van de digitale regionale infrastructuur voor samenwerking en zorg op afstand.
  • Realisatie van een professionele BI-omgeving die op praktijk-, wijk- en regionaal niveau analyses biedt ten behoeve van de juiste zorg op de juiste plek en samenwerking met netwerkpartners.
  • Diverse (pilot) projecten op het gebied van zorginnovatie zoals (verdere) toepassing van tele-monitoring en diverse vormen van zelftriage, zelfmanagement en eigen regie voor de patiënt. Inzet van een PGO t.b.v. preventie en leefstijlondersteuning hoort hier ook bij. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met lokale welzijnsorganisaties en gemeente.

Klankbordgroep en stuurgroep ICT

In augustus is de opzet en bemensing van het programma en de verschillende deelprojecten uitgewerkt. Als onderdeel hiervan wordt onder meer een klankbordgroep geformeerd waarin alle HAGRO’s vertegenwoordigd zijn. Samen met deze klankbordgroep wordt het programma verder vorm gegeven. Een stuurgroep ziet er op toe dat de doelstellingen van het programma worden gerealiseerd binnen de afgesproken kaders. Deze groepen komen binnenkort voor het eerst bijeen.

Prioriteiten

Qua projecten ligt de eerste prioriteit bij het verkennen van de mogelijke realisatie van één HIS in de regio; de optimalisatie van het systeem voor keten/netwerkzorg (in nauwe samenwerking met Eva Baas en Tesse Zwijnenburg) en het voorbereiden van het datamanagementproject.

Meer informatie

Voor de eerste fase van het programma (tot medio 2022) is Doike Zweers aangesteld als programmamanager. Heb je vragen over dit programma? Neem dan contact met haar op via d.zweers@regiozorgnu.nl.

Eerstelijns CMIO (Chief Medical Information Officer) gezocht

Onderdeel van het programma versnelling digitalisering is het aanstellen van een Chief Medical Information Officer (CMIO). Ben jij een (bij voorkeur) praktiserend huisarts in het verzorgingsgebied van RegiozorgNU en wil je de visie op ICT binnen RegiozorgNU mede vorm geven? Dan zoeken wij jou. Als CMIO ben je lid van de stuurgroep versnelling digitalisering. Deze functie kost je ongeveer  twee à vier uur per week. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. Heb je interesse of weet je iemand die geschikt is? Bekijk dan de profielschets en neem contact op met Sam Siemssen via s.siemssen@regiozorgnu.nl.

Alle nieuwsberichten

Aangescherpte eisen Stoppen-met-roken register

24 September 2021

Zoals je waarschijnlijk al hebt vernomen, verandert er veel in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Dit in het kader van een belangrijke professionalisering van het beroep rookstopcoach. Per 1 januari…

Lees verder

Nieuwe teamleden RegiozorgNU en SpoedzorgNU

24 September 2021

De teams van RegiozorgNU en SpoedzorgNU hebben twee nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Mariska Eindhoven is managementassistente bij SpoedzorgNU en Mounir Lemouh versterkt de financiële afdeling van SpoedzorgNU en RegiozorgNU. Zij stellen…

Lees verder

Trots! HKZ-certificaat behaald

7 September 2021

SpoedzorgNU is met het kwaliteitsmanagementsysteem nu officieel gecertificeerd voor de HKZ norm Huisartsendienstenstructuren. Hier zijn we trots op! Wij staan voor kwaliteit Met dit HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de…

Lees verder

PGO veldtest met patiënten

6 September 2021

Het ophalen van gegevens in de PGO zal in het begin nog niet vlekkeloos verlopen. Daarom organiseren we de komende maanden veldtesten met patiënten en Curavista om de kinderziektes op…

Lees verder

Meer nieuwsberichten