Nieuwsberichten

Pilot extra functionaliteiten VIPLive

In het NUbericht van maart heb je kunnen lezen dat we graag deze maand willen starten met de implementatie van een aantal extra functionaliteiten binnen VIPLive (de NIS module). Inmiddels hebben we begrepen dat er nog behoorlijk wat vragen zijn in de regio. We stellen daarom voor om eerst iets uitgebreider te verkennen of de extra functionaliteiten van toegevoegde waarde zijn voor onze regio. 

Pilot

We starten met vijf praktijken met een pilot om deze extra functionaliteiten uitgebreid te testen. Tussentijds evalueren we met elkaar en geeft RegiozorgNU geregeld een terugkoppeling aan de achterban. Aan het einde van de pilot, in het 4e kwartaal van 2021, wordt een besluit genomen of we dit vanaf 2022 doorzetten voor de hele regio. 

Eindevaluatie

Gezien het NIS contract voor de gehele regio afgesloten moet worden (en niet op praktijkniveau) is het van belang dat we hier als regio een keuze in maken. Aan het einde van de pilot wordt in de ALV een besluit genomen over het vervolg. RegiozorgNU stelt op basis van de input van de pilot praktijken een eindevaluatie op, waarin de toegevoegde waarde van deze module uiteengezet wordt. De eindevaluatie wordt aangeboden aan de ALV en de ALV kan vervolgens besluiten of dit iets is dat we in de hele regio in willen zetten. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe VIPLive functionaliteiten? Neem dan contact op met Eva Baas, e.baas@regiozorgnu.nl of Tesse Zwijnenburg, t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl.

Alle nieuwsberichten

VIPLive helpt live op jouw praktijk

8 April 2021

Nu het gebruik van VIPLive voor de ketenzorg een dagelijkse handeling is geworden, is het tijd voor een ‘VIPLive nazorg rondje’. In afstemming met RegiozorgNU bezoekt VIPLive aangesloten praktijken. Tijdens…

Lees verder

Terugrapportage podotherapie in VIPLive

8 April 2021

De POH besteedt de jaarlijkse screening bij DM type 2 patiënten uit aan de podotherapeut als de patiënt zorgprofiel 2 of hoger heeft. Zodra deze voor voetzorg bij de podotherapeut komt…

Lees verder

Wijzigingen verbeteren ketenprotocollen RZN

8 April 2021

RegiozorgNU is bezig met de inventarisatie van essentiële aanpassingen van de RegiozorgNU protocollen om hier goed mee te kunnen werken. Deze (kleine) aanpassingen worden dan voor alle protocollen doorgevoerd in alle…

Lees verder

Patiënten enquête OPEN

1 April 2021

RegiozorgNU stelt samen met twee aangrenzende zorggroepen (HUS en UNICUM) en de patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief een vragenlijst voor patiënten samen om de bekendheid van het OPEN programma te meten. Hiermee…

Lees verder

Meer nieuwsberichten