Nieuwsberichten

Update project: Verbeterde artrosezorg in Noordwest Utrecht

Oorsprong van het artrose project

Artrose is de grootste stijger tot 2040 qua lichamelijke ziektebeelden als het gaat om prevalentie. Deze sterkte stijging kan verminderd worden aangezien kraakbeen zich kan herstellen. Dit vraagt om een aangepast en beter op de patiënt afgestemde behandeling. Het resultaat hiervan: patiënten ervaren minder beperkingen, waaronder pijn, en maken minder gebruik van de 2e lijnszorg. Hoe komen we tot zo’n patiëntgerichte behandeling?

Artrose proeftuinen

In de regio Noordwest Utrecht zijn vanaf 2018 acht proeftuinen gestart om betere ketenzorg artrose te kunnen bieden. Een goede behandeling van artrose begint bij een op maat gemaakt advies, dat is gericht op het dagelijks functioneren van de patiënt. Huisarts, fysiotherapeut, orthopeed en patiënt spelen allemaal een rol in het opstellen en uitvoeren van dit advies. Voorwaarde voor een effectief individueel advies is het communiceren in dezelfde taal, met een eenduidige boodschap door alle zorgprofessionals. Inmiddels zijn er in totaal 12 proeftuinen in de regio Noordwest Utrecht.

Website pak-artrose-aan.nl

Bewegen is enorm belangrijk bij artrose! Om de inwoner hierover te informeren en te inspireren is de website pak-artrose-aan.nl gelanceerd.
Ons doel: meer informatie over artrose en het belang van beweging bij artrose. De website www.pak-artrose-aan.nl is tot stand gekomen in samenwerking met diverse zorgverleners (orthopeden, reumatoloog, huisartsen en fysiotherapeuten).

Doelgroep: zowel mensen met beginnende artrose als voor mensen die al jarenlang artrose hebben. Op de site is informatie gebundeld en in combinatie met tips en ervaringsverhalen biedt het ook veel inspiratie. Een mooi steuntje in de rug! De website is niet bedoeld om diagnoses te stellen, maar om mensen bekend te maken met artroseklachten en om de boodschap ‘blijf bewegen’ verder te verspreiden.

Pak artrose aan in jouw praktijk

Wil je als zorgverlener een pakket ontvangen met flyers, posters, stickers en social media-uitingen om deze boodschap binnen jouw praktijk te verspreiden? Deze ontvang je gratis! Stuur een bericht naar scholing@regiozorgnu.nl en wij sturen het je toe.

Meer informatie

Wil je meer weten over het artrose project? Of de link naar de inspirerende Artrose regiobijeenkomst ontvangen? Neem dan contact op met Helga Koelemij, h.koelemij@regiozorgnu.nl.

Alle nieuwsberichten

Ziektelastmeter – We zijn er bijna

14 October 2020

Dit jaar is de Ziektelastmeter in Portavita beschikbaar. Deze tool geeft COPD patiënten inzicht in hun ziektelast en kwaliteit van leven en geeft hen handvatten om hierin meer regie te…

Lees verder

Portavita Update 4.49.0

13 October 2020

Portavita heeft weer een nieuwe update uitgebracht. De oplevering bevat onder andere aanpassingen aan de jaarcontrole Diabetes en een aantal aanpassingen aan HMP Analytics. Bekijk de update: Portavita update 4.49.0…

Lees verder

Over Sam Siemssen

17 September 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Overgang PortaVita naar VIPLive

17 September 2020

De meeste huisartsenpraktijken zijn via de mail benaderd door VIPLive over de eerste voorbereidingen van de overgang van Portavita naar VIPLive. Wat gaat er gebeuren? Bestand aanmakenDe overgang start met…

Lees verder

Meer nieuwsberichten