Privacyreglement

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 25 mei 2018, heeft ZorgNU een Privacyreglement opgesteld. ZorgNU is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bekijk het privacyreglement van ZorgNU.