Organisatie

ZorgNU is de coöperatie van huisartsen in Noordwest-Utrecht

De Coöperatie ZorgNU is een toekomstgerichte organisatie van en voor huisartsen die zich vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid inzet voor de hervorming van de chronische zorg in de keten in de regio Noordwest-Utrecht. Door de krachten te bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie en zijn ze een krachtige (onderhandelings-) partner voor stakeholders in de zorgketen. Tevens ondersteunt de Coöperatie de leden bij een optimale praktijkvoering volgens goede huisartsgeneeskundige principes (toegankelijkheid, kwaliteit, integrale zorg en continuïteit). Innovatie is de motor voor samenwerking en samenwerking is de brug naar de toekomst!

Organisatiestructuur
De organisatie van de Coöperatie ZorgNU is in onderstaand bestuursmodel weergegeven.

Bestuursmodel

De te contacteren/gecontracteerde zorg is ondergebracht in de B.V. RegiozorgNU. De te ontwikkelen ketenzorg en coöperatiezaken zijn ondergebracht in de Coöperatie ZorgNU. Hierbij hebben de werkgroepen en kaderartsen van RegiozorgNU een adviserende rol. Er is een raad van commissarissen actief met een achtergrond in het bestuur van zorginstellingen en patiëntenverenigingen. De Hagro’s hebben allen een afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan. Zes keer per jaar is een ALV vergadering (bekijk de agenda voor de ALV data).

Over Coöperatie ZorgNU
Missie/visie
Bestuur
Secretariaat
Documenten