Over coöperatie ZorgNU

Het bestuur van de coöperatie voorziet door verdere vergrijzing een toenemende noodzaak om een deel van de huisartsenzorg in te richten door middel van ketenzorg voor chronische aandoeningen. Een en ander heeft consequenties voor de wijze van contractering met ziektekostenverzekeraars en voor de organisatie van de huisartsenpraktijk. Ooit bedacht als een middel om de werkdruk van de huisarts te verminderen, is de POH  inmiddels noodzakelijk om de toename in chronisch en complexe zorg in de eerste lijn op kwalitatief verantwoorde en meetbare wijze (zorgstandaarden en resultaat indicatoren) te kunnen blijven bedienen. De POH is een gunstige voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van ketenzorg. De huisartsen in de regio Noordwest-Utrecht hebben door de grote geografische spreiding een lage bindingsfactor. Een proactieve houding van de Coöperatie ZorgNU is vereist om te bewaken dat de ketenzorg onder regie blijft van de huisartsen.

Organisatie
Missie/visie
Bestuur
Secretariaat
Documenten