Nieuw gezicht: bestuurssecretaris Emma Smeets

17 januari 2022

Emma Smeets is de nieuwe bestuurssecretaris van RegiozorgNU en de holding ZorgNU. In die functie vervangt zij Eva Baas. Emma heeft een bestuurskundige achtergrond (Publiek Management) en heeft ervaring opgedaan…

Lees verder

Project ‘Geriatrisch spreekuur’ van start

17 januari 2022

In november 2021 is het project ‘Geriatrisch spreekuur’ gestart. Doel van dit spreekuur is om dreigende kwetsbaarheid eerder in beeld te krijgen en te behandelen en de multidisciplinaire samenwerking te…

Lees verder

Kick-off module ouderen

13 december 2021

Per 1 januari 2022 heeft RegiozorgNU een regionaal contract met Zilveren Kruis voor de module ‘Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen’. Dit bereiden we vanuit RegiozorgNU voor met de huisartsenpraktijken én de…

Lees verder

Ervaring De Angstel met de praktijkscan

13 december 2021

Mijndert Pon, huisarts bij De Angstel in Breukelen, heeft samen met zijn maten afgelopen jaar een praktijkscan uit laten voeren. De praktijkscan valt onder de pijler ‘Efficiëntere praktijkvoering’ van Toekomstbestendige…

Lees verder

Diagnostiek naar dementie

10 december 2021

De specialisten ouderengeneeskunde in de regio hebben de Regionale Transmurale Afspraken voor diagnostiek naar dementie geactualiseerd. Er is een stroomschema met een uitgebreide toelichting beschikbaar. In het stroomschema zie je…

Lees verder

Implementatie nieuwe VVR-keten

9 december 2021

Wat houdt de nieuwe VVR-keten in? Daar ging het vooral over tijdens de VVR-implementatiescholing afgelopen 2 december. Na een samenvatting van het implementatieplan door programmamanager Marian Verkerk, ging kaderarts Myrna…

Lees verder

Evaluatie en vervolg VIPLive Samenwerken

9 december 2021

VIPLive Samenwerken (NIS) is een goede aanvulling op het keteninformatiesysteem (KIS) dat nu al wordt gebruikt door de praktijken. Dat blijkt uit een uitvoerige evaluatie met de pilotpraktijken en intern…

Lees verder